www.tepro.no Produkt og tjenester | Fra idé til ferdig installasjon To. 6. aug. 2020
Norsk  English  

Teknikk og prosjekt AS

Sentrum Næringshage

Færnlysgate 8

Postboks 401

8656 Mosjøen

 

Tlf: +47 48 06 80 09/99 79 16 35
 

Epost: firmapost@tepro.no

Vi gjennomfører prosjekt fra idé til ferdig installasjon

 
Tidlig fase
 • Tilstandsanalyse
 • Gjennomførbarhetsstudie
 • Forstudie og systemdesign
 • Investeringssøknad
 • Leverandørvalg, kvalitetssikring av leveranser
 
Gjennomføringsfase
 • Prosjektetablering og myndighetskontakt
 • Etablering av prosjektet i driftsorganisasjon, spesielt i prosjekt gjennomført med prosessutstyr i drift
 • Teknisk vurdering
 • HMS plan, koordinering av HMS arbeidet
 • Gjennomføringsplaner, omfang og grensesnitt, bemanningsplaner, kostoppfølging, kalkyler og tidsplan
 • Prosjektledelse og montasjeledelse
 • Rapportering og møteledelse
 • Kvalitetssikring av leveranser
 • Riskhandtering og analyse
 • Koordinering av leverandører, samordning under prosjekt gjennomføring
 
Driftsettelse, Overtagelse
 • Forberedelse før drift, opplæring av driftspersonell
 • Test, oppstart og driftsettelse
 • Sluttdokumentasjon og overtagelse
Teknikk og prosjekt - Tepro engineering konstruksjon maskin mekanikk mekanisk industri olje konsulenter konsulenttjenster rådgivning
prosjekter prosjektledelse kurs Mosjøen Mo i Rana Sandnessjøen Brønnøysund Helgeland Nordland
web: info helgeland